Posjeta Centrima za zdravo starenje Novo Sarajevo, Centar i Stari grad

Članovi Udruženja oboljelih od raka prostate Federacije Bosne i Hercegovine su u mjesecu novembru 2022. godine posjetili članove Centra za zdravo staranje Novo Sarajevo, Centar i Stari grad.

Tom prilikom su muškim članovima ovih centara uručeni pokloni, koje smo pripremili od donacije kompanije CM Vitez, a u povodu obilježavanja Međunarodnog mjeseca svjesnosti o raku prostate, poznatijem kao MOVEMBAR.

Naime, uručili smo prigodne poklon vrećice u kojima su proizvodi ove kompanije namijenjeni za ličnu higijenu muških i drugih članova porodice.

Ponudili smo saradnju sa predstavnicima ovih centara nudeći im organizovanje edukativnih predavanja o prevenciji i raku prostate.

Naš prijedlog je naišao na pozitivan stav odgovornih u ovim centrima.

Slika sa logotipom Centara za zdravo starenje općina Centar i Stari Grad, te Centra za zdravo starenje Novo Sarajevo. Logotipi se sastoje od tri oblika nalik srcu, sa bočnim oblicima usmjerenim prema dolje, a središnjim oblikom usmjerenim prema gore. Ispod logotipa ispisani su nazivi centara i općina u kojima se nalaze.
Povratak na Blog