Inicijativa za Amandman na Rebalans Budžeta FBiH za 2023.

Udruženje oboljelih od raka prostate FBiH, Udruženje oboljelih od Melanoma FBiH, Udruženje oboljelih od reumatoidnog artritisa i ostalih reumatskih bolesti „SNAGA“ u BiH i Udruženje oboljelih od raka dojke „RENESANSA“ su se pridružili inicijativi Centra civilnih inicijativa CCI da se Rebalansom Budžeta FBiH za 2023. godinu izdvoje potrebna sredstva potrebna Fondu solidarnosti ZZO FBiH za potrebe liječenja najtežih oboljenja.

Zbog toga uputili smo Zahtjev prema Parlamentu FBiH i poslanicima/delegatima u oba Doma za prijem i prisustvo sjednicama.

Inicijativa Centra Civilnih inicijativa
Povratak na Blog