Posjeta Centru za zdravo starenje Centar

Predsjednik Udruženja oboljelih od raka prostate FBiH Sead Sefić je danas, 10.11.2023. godine posjetio Centar za zdravo starenje općine Centar Sarajevo.

Tom prilikom je održano predavanje o raku prostate te ponudio Pristupnice novim članovima.

Korisnici Centra sa zadovoljstvom su saslušali predavanje o raku prostate, a sa kampanjom MOVEMBER su već upoznati te su im opisane aktivnosti i želje Udruženja.

Bilo je prijatno razgovarati sa ovom rizičnom grupom muškaraca.

Slika prizauje korisnike Centra za zdravo starenje općine Centar Sarajevo kako stoje ispred banera Centra za zdravo starenje i Udruženja oboljelih od raka prostate FBiH.
Povratak na Blog