Rezultati besplatnog PSA testiranja u sklopu kampanje MOVEMBER 2023

U sklopu kampanje „MOVEMBER“, tokom mjeseca novembra/studenog 2023 godine primljeno je 256 prijava za besplatno PSA total testiranje u šest gradova Federacije Bosne i Hercegovine.

Najveći broj besplatnih testova je omogućen od strane laboratorija u Sarajevu (200) od kojih je realizirano 121, dok su u drugim gradovima BiH testovi bili finansirane donacijom DM Drogerie Markt.

U odnosu na ukupan broj (256) zabilježeno je 19 ili 7,4% ispitanika sa povišenim vrijednostima PSA. Treba napomenuti da sve laboratorije nisu koristile za dob prilagođene referentne vrijednosti, ali to i dalje ne mijenja činjenicu da su svi sa povišenim vrijednostima upućeni na daljnje konsultacije sa urologom.

Detaljne rezultate možete pregledati u priloženim fotografijama.

Slika prikazuje logo kampanje MOVEMBER 2023 i tekst REZULTATI PSA TESTIRANJA NOVEMBAR 2023.
Povratak na Blog